Disclaimer


Disclaimer

Op deze pagina kunt u lezen hoe de copyrights en aansprakelijkheid zijn geregeld. Verder wordt kort ingegaan op de onderwerpen: anonimiteit, de veiligheid en het gebruik van links naar andere sites.

Copyrights

Niets van deze website mag worden overgenomen in enige vorm van gedrukte of elektronische media, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting Roois Kultuur Kontakt. Het kopiëren of hergebruiken van het beeldmerk van de stichting en ander (beeld)materiaal is ten strengste verboden.

Wilt u toestemming tot het gebruik van teksten of ander materiaal van deze site, richt uw verzoek dan aan:
Roois Kultuur Kontakt
t.a.v. de webmaster
Azaleastraat 33
5492 JA Sint-Oedenrode
E-mail webmaster@rooiskultuurkontakt.nl

Aansprakelijkheid

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De stichting Roois Kultuur Kontakt is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Aan de gegevens op deze site kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Anonimiteit
U kunt de website anoniem bezoeken. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site. We kijken dus alleen naar aantallen en niet naar wie onze site bezocht heeft. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Veiligheid
Met het downloaden van een (deel van) deze site kunnen virussen worden geïmporteerd die de werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. Door regelmatig te checken op virussen proberen wij dit risico tot een minimum te beperken. Helaas kunnen wij geen garanties afgeven noch kunnen wij voor enige schade aansprakelijk worden gesteld.

Links naar andere sites
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zullen wij hiermee in overleg treden en desgevraagd de bewuste link verwijderen.


Share by: