WAT IS HET RKK


Wat is het Roois Kultuur Kontakt (RKK)

Het Roois Kultuur Kontakt (RKK)

Het Roois Kultuur Kontakt is een stichting die kunst, cultuur en creativiteit probeert te bevorderen voor de inwoners van Meijerijstad met in het bijzonder de inwoners van Sint-Oedenrode.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur aangevuld met de coördinatoren van de diverse werkgroepen.

Hoe worden kunst, cultuur en creativiteit bevorderd?

Hiervoor zijn enkele werkgroepen gevormd:

De werkgroep 'Tentoonstellingen'.

Deze groep mensen verzorgt manifestaties op het gebied van beeldende kunst.

De werkgroep 'Muziek'.
Haar werkterrein is de toonkunst.

De werkgroep 'Literatuur'.
Zij verzorgt evenementen op het gebied van literatuur.

De groep 'Ondersteuning'.
Zij verzorgen de ondersteunende activiteiten.

Manifestaties
Het organiseren van manifestaties is het meest tastbare en zichtbare van het Roois Kultuur Kontakt. Vanaf 1976 vinden er regelmatig tentoonstellingen plaats in Cultureel Educatief Centrum Mariëndael. Muziekmanifestaties vindt u vaak in de Knoptoren en in Mariëndael. De Mathieu Dirven Koffieconcerten vinden plaats in kasteel Henkenshage in samenwerking met het Cultureel Platform. De lezingen vinden plaats in de Knoptoren en worden georganiseerd in samenwerking met Boekhandel 't Paperas.

In 2006 ontving het RKK de groepscultuurprijs van de Gemeente voor de organisatie en uitvoering van "Passiespel" in kerk "De Goede Herder". Bij deze uitvoering waren ongeveer 270 personen uit Sint-Oedenrode en omgeving betrokken in het orkest, koor, spelers, solisten en ondersteunende activiteiten. De jongste deelnemer was 7 jaar, de oudste 74 jaar.

Vorming en educatie
Ook streeft het RKK naar het betrekken van de (school)jeugd bij de culturele evenementen.
In het kader van vorming en educatie worden contacten onderhouden met de muziekschool Phoenix en het Cultureel Platform.

Financiële middelen
De activiteiten worden op de volgende manieren financieel mogelijk gemaakt:
- een gemeentelijke subsidie.
- entreegelden geheven bij lezingen, muziek- en theatervoorstellingen.
- de jaarlijkse bijdrage van € 20,00 die de Vrienden van het RKK bijdragen.
- een percentage van de verkoopprijs van de kunstwerken die het RKK exposeert.

Voor speciale gelegenheden, zoals het drukken van ons jaarprogramma en het organiseren van evenementen met betrekking tot de actualiteit, wordt gebruik gemaakt van een aantal sponsors. De namen van de sponsors staan vermeld op het jaarprogramma en op de website.


Share by: